Zależnie od:

  • Twojego statusu w zakresie VAT w kraju,
  • skali sprzedaży,
  • statusu nabywcy (konsument, firma)
  • miejsca jego zamieszkania/siedziby
  • innych warunków,

prawidłowa faktura VAT może zawierać odmienne stawki. Syntetyczne podsumowanie tych stawek zawarłam w tabeli:

Pobierz podsumowanie w formie PDF:

Poruszane w tym artykule treści rozszerzam w e-bookach „NDG na Etsy i nie tylko. Legalna sprzedaż bez działalności gospodarczej” oraz „Księgowość dla sprzedawców na Etsy”.

E-booki Edycji 2022 są już dostępne!