UWAGA:

1. W 2020 roku z uwagi na pandemię występowały i nadal występują ograniczenia w realizacji usług pocztowych przez Pocztę Polską. Sprawdź bieżącą sytuację tutaj, ZANIM zdecydujesz o wyborze najlepszej formy wysyłki.

2. Z tego samego powodu, terminy dostarczenia deklarowane przez Pocztę są często znacząco przekraczane. Weź to pod uwagę tworząc w swoim sklepie Profile wysyłkowe.

Komentarz z grupy: „Absolutnie nie wierz w to co jest napisane na stronie poczty (a dotyczy czasów doręczeń) a tym bardziej paniom w okienku 😉

 

W ramach miesiąca tematycznego o wysyłce, dziś opcje dostępne na Poczcie Polskiej, czyli list polecony, Global oraz paczka.

Pomijam opcje nieposiadające żadnej opcji śledzenia / choćby potwierdzenia nadania. Nigdy takimi sposobami nie wysyłaj, bo w razie kłopotów nie będziesz mieć żadnego dowodu wysyłki ani podstawy do odszkodowania.

Pomijam też Pocztex, omówię go osobno, w następnym artykule, razem z innymi przesyłkami kurierskimi.

List polecony

Cennik: 

Uwaga: cennik wg stanu na dzień 16.12.2020 r.:

Kompletny, aktualny cennik znajdziesz zawsze na stronie Poczty Polskiej TUTAJ, szukaj pozycji Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Zwróć uwagę na dopuszczalne wymiary przesyłek (informacja na początku cennika).

Możesz użyć również kalkulatora: Kalkulator opłat pocztowych – List polecony

Deklarowany czas dostarczenia: 

 • w krajach strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
 • w krajach strefy B (Ameryka Północna, Afryka), C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja), D (Australia i Oceania) do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5).

Przesyłki nadane po godzinie 15.00  traktowane są  jako nadane w dniu następnym. 

Uwaga! Jak pisze sama Poczta Polska: Podane terminy dostarczenia przesyłek są terminami przewidywanymi, ustalonymi na podstawie przyjętego standardu doręczania, który w przypadku strefy A, B, C i D wynosi 85%. Nie są to zatem terminy w żaden sposób gwarantowane, a ich przekroczenie nie stanowi podstawy do reklamacji.

Wymiary:

Wymiary przesyłek standardowych: 

 • maksimum  – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm,
 • minimum  – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm;

Wymiary przesyłek nadanych w formie rulonu wynoszą:

 • maksimum  – suma długości plus podwójna średnica 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm,
 • minimum  – suma długości plus podwójna średnica 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm.

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/-2 mm.

Maksymalna masa:

Do 2 kg

Śledzenie:

Każda przesyłka jest opatrzona numerem nadania, ale numer ten umożliwia śledzenie statusu przesyłki tylko na terenie Polski (za pomocą eMonitoringu) . Teoretycznie Poczta informuje, że śledzenie jest dostępne również oraz systemów niektórych operatorów zagranicznych, ale zwróć uwagę, że nie dotyczy to dwóch najważniejszych dla nas rynków Etsy, czyli Stanów Zjednoczonych i Kanady. Z doniesień osób wysyłających tą metodą wynika, że również dla innych krajów śledzenie może być niekompletne lub opóźnione. Poczta Polska pisze ponadto: „W przypadku braku informacji w ogólnodostępnym systemie śledzenia Poczty Polskiej dla listów, które zostały wysłane poza granicami Polski, zapraszamy do odwiedzenia  stron operatorów zagranicznych.”

Update: pod koniec 2020 r. sprzedawcy donoszą, że przy wielu przesyłkach pojawiło się śledzenie również na terenie Stanów Zjednoczonych! Sytuacja w tym zakresie będzie się zmieniała. Oby w dobrym kierunku!

Inne uwagi: 

List polecony zagraniczny jest zawsze priorytetowy. 

Teoretycznie przesyłką listową można wysyłać jedynie korespondencję, druki, dokumenty, czasopisma, książki lub (to furtka dla sprzedawców) drobne rzeczy dopuszczone do przewozu pocztowego. 

FYI: w przesyłkach listowych nierejestrowanych można umieszczać pszczoły, pijawki i jedwabniki, pasożyty i niszczyciele szkodliwych owadów, przeznaczone do zwalczania tych owadów, a wymieniane między urzędowo uznanymi instytucjami oraz  (:-)) muchy z rodziny wywilżnowatych (drosophilidae) przeznaczone do prowadzenia badań biomedycznych wymieniane między urzędowo znanymi instytucjami. To w teorii. Etsy nie dopuszcza obrotu żywymi stworzeniami.

W przypadku przesyłek zawierających towary wysyłane do krajów spoza Unii Europejskiej, należy wypełnić i nalepić deklarację celną CN 22 lub dołączyć deklarację celną CN 23.

****************************

Global Express

Cennik:

Kompletny, aktualny cennik znajdziesz zawsze na stronie Poczty Polskiej TUTAJ, szukaj pozycji Cennik usługi GLOBAL Express w obrocie zagranicznym dla klienta indywidualnego. Zwróć uwagę na dopuszczalne wymiary przesyłek (informacja na początku cennika).

Możesz użyć również kalkulatora: Kalkulator opłat pocztowych – GLOBAL Express

UWAGA: W 2020 roku nastąpiły istotne ograniczenia w realizacji usługi GLOBAL Express przez Pocztę Polską. Wysyłka do niektórych krajów (w tym do USA!) jest niemożliwa. Sprawdź bieżącą sytuację TUTAJ, ZANIM zdecydujesz o wyborze tej formy wysyłki.

Deklarowany czas dostarczenia:

1  Australia  D+22

2  Austria  D+5

3  Belgia  D+5

4  Brazylia  D+13

5  Chińska Republika Ludowa  D+20

6  Chorwacja  D+7

7  Cypr  D+6

8  Dania  D+5

9  Estonia  D+5

10  Finlandia  D+5

11  Francja  D+7

12  Grecja  D+8

13  Hiszpania  D+8

14  Holandia  D+5

15  Hongkong  D+8

16  Irlandia  D+5

17  Islandia  D+6

18  Izrael  D+10

19  Japonia  D+13

20  Kanada  D+13

21  Korea Południowa  D+11

22  Litwa  D+5

23  Luksemburg  D+5

24  Łotwa  D+5

25  Malezja  D+8

26  Malta  D+5

27  Niemcy  D+6

28  Norwegia  D+6

29  Nowa Zelandia  D+20

30  Portugalia  D+7

31  Republika Południowej Afryki  D+14

32  Serbia  D+12

33  Singapur  D+8

34  Słowacja  D+5

35  Słowenia  D+5

36  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej  D+13

37  Szwajcaria  D+5

38  Szwecja  5

39  Tajlandia  D+13

40  Turcja  D+12

41  Węgry  D+5

42  Wielka Brytania  D+6

43  Włochy  D+7

W terminach podanych w kolumnie 3 nie uwzględniono czasu przeznaczonego na dokonywanie odprawy celnej przesyłek zawierających towary podlegające należnościom celnym w kraju przeznaczenia.

Wymiary:

Wymiary przesyłek standardowych:

 • maksimum  – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm,
 • minimum  – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.

Wymiary przesyłek nadanych w formie rulon:

 • maksimum  – suma długości i podwójnej średnicy nie może być większa niż 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm,
 • minimum  – suma długości i podwójnej średnicy 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm.

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/-2 mm.

Masa:

 • do 2 kg

 Śledzenie:

Status swojej przesyłki możesz śledzić na całej drodze od nadania w placówce pocztowej do momentu doręczenia, nawet jeśli przesyłka znajduje się poza granicami Polski.

Inne uwagi:

Za pomocą usługi Global Expres możesz w szybki sposób wysłać za granicę przesyłki zawierające towary, korespondencję i dokumenty (list polecony obejmuje tylko kategorie korespondencja i dokumenty, Global jest zatem usługą szerszą), przy czym zwykła wartość wysyłanych materiałów i towarów nie może przekroczyć 50 zł. To ważne, gdyż do takiej kwoty można potem dochodzić odszkodowania w razie zagubienia/zniszczenia przesyłki.

Wysyłka Globalem jest ograniczona tylko do wymienionych w cenniku 43 krajów. Jeśli chcesz korzystać z tej metody jako podstawowej metody wysyłki, rozważ ograniczenie listy krajów docelowych (poprzez profile wysyłkowe) do tych 43 wymienionych.

W przypadku przesyłek z zawartością towarów wysyłanych do krajów spoza Unii Europejskiej, należy wypełnić i nalepić deklarację celną CN 22 lub dołączyć deklarację celną CN 23.

UWAGA! O ile do końca 2020 roku Poczta często „przymykała” oko na brak deklaracji celnej, to obecnie wyraźnie informuje, ze deklracja ta przy wysyłce poza Unię Europejską jest OBOWIĄZKOWA. Szczegóły znajdziesz w wiadomości: Zmiany w przesyłkach z zawartością towarów wysyłanych za granicę

 

W przypadku dokonania elektronicznego zgłoszenia celnego towarów wysyłanych w przesyłce w systemie kontroli eksportu (tzw. ECS), należy wypełnić:

 • etykietę informującą o przyjęciu przez organ celny zgłoszenia celnego (druk nr 286a), gdy dokonał wcześniej odprawy celnej towarów w miejscowym urzędzie celnym, a potem nadaje przesyłkę z towarami,
 • etykietę informującą o przesłaniu do urzędu celnego zgłoszenia celnego (druk nr 286b), gdy nie dokonał fizycznie odprawy celnej w urzędzie celnym towarów wysyłanych w przesyłce.

****************************

Paczka

Cennik:

Sprawdź opłaty za zagraniczne paczki pocztowe w kalkulatorze na stronie Poczty Polskiej lub pobierz cennik. Kompletny, aktualny cennik znajdziesz zawsze na stronie Poczty Polskiej TUTAJ, szukaj pozycji Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Zwróć uwagę na dopuszczalne wymiary przesyłek (informacja na początku cennika). 

Opłaty są określone odrębnie dla różnych stref oraz dla każdego przedziału kg od 1 do 20 kg (do 1 kg, 1-2 kg, 2-3 kg itd.).

Deklarowany czas dostarczenia:

(D – oznacza dzień nadania paczki, n- oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia):

Paczki pocztowe priorytetowe (takie przeważają w praktyce sprzedaży na Etsy) doręczane są zgodnie z terminami określonymi dla paczek priorytetowych  w Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym. Terminy są odrębnie określane dla każdego kraju, nie jest możliwe przytoczenie tutaj wszystkich krajów, ale dla Stanów Zjednoczonych termin wynosi D+6 dni, dla Kanady D+6-7 dni, dla Wielkiej Brytanii D+4.

Dla paczek ekonomicznych  szacunkowe terminy doręczania paczek kształtują się następująco:

 • Europa D+6-9 dni, z wyjątkami: Rosja D+9-17 dni, Irlandia D+8-11 dni, Ukraina D+8-10 dni
 • USA 5 – 7 tygodni (drogą morską)
 • Kanada 4 – 7 tygodni (drogą morską)
 • Meksyk D+20
 • Afryka D+16-24 dni
 • Ameryka Centralna i Południowa D+14-23 dni
 • Azja D+18-21 dni, przy czym Chiny D+9-11 dni
 • Australia i Oceania 6-8 tygodni (drogą morską)

Śledzenie:

Tak, poprzez system śledzenia eMonitoring. Ale uwaga! Od 1 kwietnia 2018 r. Poczta Polska, w oparciu o Akty Światowego Związku Pocztowego przyjęte w 2016 r. na Kongresie w Stambule tj. Światową Konwencje Pocztową i Protokół Końcowy Światowej Konwencji Pocztowej i zastrzeżenia złożone przez kilka krajów, zaprzestała świadczenia usługi potwierdzenia odbioru dla zagranicznych paczek wysyłanych do następujących krajów: Brazylii, Danii, Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Kanady i Szwecji.

Wymiary:

 • Minimalne: 9 cm x 14 cm (strona adresowa) z tolerancją +/-2 mm
 • Maksymalne: długość + obwód (mierzony w innym kierunku niż długość) = 300 cm, przy czym maksymalna długość = 150 cm ( mówiąc inaczej oznacza, iż żaden z wymiarów paczki pocztowej nie może przekraczać 1,5 metra, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3 metrów). Są kraje, gdzie wymiary te wynoszą odpowiednio 1,05 metra i 2 metry. Sprawdź to w Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym.

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/-2 mm.

Maksymalna masa:

Inne uwagi:

Niedozwolone jest wysyłanie paczek zawierających m.in:

 • aerozole: dezodoranty i lakiery do włosów
 • przedmioty, które ze względu na ich charakter lub opakowanie mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników, brudzić lub uszkadzać inne przesyłki albo urządzenia pocztowe lub mienie należące do osób trzecich;
 • narkotyki i substancje psychotropowe lub inne nielegalne substancje odurzających zabronionych w kraju przeznaczenia;
 • materiały wybuchowe, łatwopalne, zapalne lub inne niebezpieczne materiały, rozbrojone wybuchowe urządzenia i sprzęt wojskowy, w tym rozbrojone granaty, pociski i inne podobne przedmioty, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów;
 • substancje promieniotwórcze i substancje wywołujących zakażenie;
 • przedmioty nieprzyzwoite i niemoralne (!);
 • przedmioty podrobione i pirackie kopie;
 • przedmioty, których przywóz lub obrót jest zabroniony w kraju przeznaczenia;
 • żywe zwierzęta.

****************************

Informacje źródłowe

http://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/przesylki-zagraniczne/

Oprócz przedstawionych wyżej informacji znajdziesz na stronie Poczty Polskiej znajdziesz również najważniesze dokumenty:

Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym

Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Cennik usługi GLOBAL Expres w obrocie zagranicznym dla klienta indywidualnego

Regulamin świadczenia usługi GLOBAL Expres w obrocie zagranicznym

Wykaz krajów lub terytoriów oraz przewidywany czas realizacji usługi GLOBAL Expres

oraz rzadziej potrzebne:

Agencje Pocztowe przyjmujące przesyłki przygotowane do nadania przy wykorzystaniu aplikacji Elektroniczny Nadawca

Informacje o deklaracjach celnych i innych ograniczeniach

Wzór adresowania – paczka pocztowa

Wzór adresowania – paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością

Deklaracja celna CN 23

Żądanie zwrotu CN 17

 

****************************

Co jeszcze warto wiedzieć?

Przestudiuj dokumenty źródłowe PRZED ustawieniem profili wysyłkowych, uwzględniając Twoją konkretną sytuacją, rozmiary i wagi Twoich przesyłek.

Poczta może czasowo lub trwale zawiesić wysyłkę na wybrane terytoria. Obecnie są to:

przesyłkizagraniczne_zawieszenia

 

Masz pytania? Zadaj je pod postem tematycznym na grupie FB, TUTAJ. W ostatnim artykule w miesiącu o wysyłkach odniosę się do wszystkich pytań!