Na czym polega samodzielne rozliczanie sklepu na Etsy? JAK TO ROBIĆ?

  • Kim jesteś i jaki ma to wpływ na rozliczanie sklepu na ETsy?
  • Jakie czynności trzeba wykonać PRZED rozpoczęciem sprzedaży, aby potem móc rozliczyć się prawidłowo?
  • Tworzenie dokumentów / dowodów księgowych
  • Ewidencjonowanie / księgowanie dowodów księgowych
  • Wyznaczanie podatku dochodowego
  • Wyznaczanie VAT do zapłaty od przychodów i kosztów
  • Inne obszary rozliczeń i obowiązków podatkowo księgowych

Opowiadałam o tym na webinarze, który odbył się 17.01.2023 r.