Z jakich elementów składa się samodzielne rozliczanie sprzedaży na Etsy?

Podstawą życia gospodarczego, także codziennością sprzedawcy na Etsy są transakcje zawierane pomiędzy poszczególnymi podmiotami: kupującymi i sprzedającymi, platformą i sprzedawcą korzystającym z jej funkcjonalności, inne. Księgowość jest tylko odzwierciedleniem tych transakcji, nie istnieje bez nich. Księgowanie i rozliczenia podatkowe polegają zatem na:

  • zebraniu dokumentów, które opisują dokonane zdarzenia gospodarcze;
  • zaewidencjonowaniu tych dokumentów w określony sposób;
  • wyznaczeniu sum przychodów i kosztów oraz wyniku do opodatkowania, a następnie samego podatku dochodowego;
  • wyznaczeniu potencjalnego podatku VAT do zapłaty, w szczególności poprzez wyliczenia podatku należnego i naliczonego;
  • sprawdzeniu i ew. rozliczeniu innych obszarów jak podatek u źródła czy podatki lokalne.

Każdy z tych obszarów można kolejno rozbić na drobniejsze zagadnienia i krok do wykonania. Stopniowo i po kolei można księgowość i rozliczenia przedstawić jako zestaw kolejny kroków wykonywanych regularnie, codziennie, co miesiąc, na koniec roku.

Zebranie dokumentów

  •  W zakresie sprzedaży: Ty wystawiasz faktury sprzedażowe. Przy każdej sprzedaży produktu fizycznego na rzecz kupującego. Raz w miesiącu za całą sprzedaż miesięczną za produkty cyfrowe na rzecz Etsy. Szczegóły znajdziesz w tym artykule: Dokumentacja sprzedaży na Etsy. Stawki VAT na tych fakturach zależą od Twojego statusu, tego, kto i skąd kupuje oraz rodzaju produkty, Sprawdź stawki w tym artykule: Stawki VAT na fakturach.
  • W zakresie kosztów: pobierz fakturę od Etsy (korzystając z usług Etsy ponosisz koszty, na które Etsy wystawi Ci co miesiąc fakturę)  zgromadź pozostałe faktury za zakupione produkty i usługi, z których korzystasz.

Ten etap jest najważniejszy, bo na dokumentach księgowych bazuje całe rozliczanie. Każdy kolejny krok na nich bazuje i bez nich się nie odbędzie prawidłowo.

Zaewidencjonowanie tych dokumentów

Wszystkie zgromadzone dokumenty musisz następnie (jeśli nie robisz tego na bieżąco), wprowadzić do systemu księgowania. Mogą to być zewnętrzne systemy księgowości jak proramy (np. Mała Księgowość Rzeczpospolitej) czy systemy online (iFirma, wFirma, inFakt itd.). Jeśli prowadzisz NDG to będzie to zwykła ewidencja sprzedaży, nawet na papierze oraz (nieobowiązkowa, ale polecam) ewidencja kosztów.

Ten etap jest ważny, bo prawidłowo wprowadzone dokumenty są podstawą wyliczania podatków, a także tworzenia deklaracji. Stworzenie deklaracji czasem wydaje się bardzo trudne, a tak naprawdę

Wyznaczenie sum przychodów i kosztów oraz wyniku do opodatkowania, a następnie samego podatku dochodowego

Po wprowadzeniu do systemu faktur przychodowych i kosztowych, czas na wyznaczenie sum: przychodów, kosztów i dochodu, a następnie podatku dochodowego.  Zależnie od wybranego sposobu rozliczeń wyliczasz podatek dochodowy i zaliczkę za dany miesiąc (jeśli Cię obowiązuje). Dostępne są wszystkie sposoby rozliczeń przewidziane polskim prawem (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa (dostępna w ograniczonym zakresie, dla kontynuujących rozliczenia tym sposobem). Sprzedaż na Etsy w żaden sposób tego sposobu nie determinuje. Wyboru dokonujesz w sposób przewidziany polskimi przepisami.

Deklaracje w zakresie podatku dochodowego? Nie ma już obowiązku deklaracji miesięcznych (choć niektórych obowiązują zaliczki), rozliczamy się w deklaracji rocznej.

Wyznaczenie potencjalnego podatku VAT do zapłaty

Analogicznie do podatku dochodowego, na podstawie wprowadzonych faktur przychodowych i kosztowych wyliczasz podatek VAT do zapłacenia. Tu temat jest znacznie szerszy i opcji wiele, zależnie od tego, czy jesteś czynnym czy zwolnionym podatnikiem VAT, gdzie i na jakie kwoty sprzedajesz itd. Zróżnicowane są również deklaracje.

Jednocześnie każdego sprzedawcę obowiązuje rozliczenie VAT od kosztów Etsy. Czynni podatnicy Vat nic nie zapłacą dodatkowo, ale muszą VAt od faktury Etsy wykazać w deklaracji JPK-V7, zwolnieni – muszą naliczyć i odprowadzić podatek VAT oraz złożyć deklarację VAT-9M. Wprowadzenie do tego tematu znajdziesz tutaj: Rejestracja do VAT-UE i NIP UE – po co oraz jak?

Sprawdzenie i ew. rozliczenie innych obszarów jak podatek u źródła itd.

Nie są to kwestie występujące u każdego, ale warto je przejrzeć na początku sprzedaży i okresowo, czy w Twojej konkretnej sytuacji nie ma konieczności rozliczenia czegoś jeszcze.

Czy samodzielne rozliczanie sklepu na Etsy teraz wydaje się prostsze?

Przyjęcie takiego podejścia odczarowuje mityczną `księgowość Etsy. Mitowi temu ulegają nawet doświadczone księgowe, które na hasło Etsy chowają głowę w piasek. Jak zobaczysz dalej, żadna z tych pojedynczych czynności nie przekracza możliwości pojmowania przeciętnego przedsiębiorcy. Zwłaszcza, że jak mało który obszar życia gospodarczego, księgowość podlega ścisłym zasadom, przepisom i regułom. Można to postrzegać jako trudność, bo trzeba je poznać, ale ja patrzę na to inaczej. Wyraźne zasady powodują, że czynności staja się zrozumiałe i powtarzalne. Raz dowiesz się  JAK TO ZROBIĆ i wykorzystujesz w kolejnych okresach. Mało tu miejsca na fantazję, spontaniczność i kreatywność. Tym lepiej.