Samodzielne rozliczanie sklepu na Etsy wydaje się czarną magią, dopóki … nie rozbijemy całego procesu na drobne elementy, z których każdy da się rozpracować i zrozumieć.

W przypadku księgowania wszystko zaczyna się od dowodów księgowych, czyli mówiąc w uproszczeniu faktur i rachunków. Żadne rozliczenie nie jest możliwe bez nich, bo nie jest magiczną czynnością, a polega na ujęciu odpowiednich faktur po stronie przychodów i kosztów, oraz, na określonych zasadach, rozliczeniu podatku VAT.

Skąd wziąć dowody księgowe? Jak powinny wyglądać, by były prawidłowymi dowodami księgowymi?

Dowody księgowe – Przychody

Często pojawiają się w grupie pytania:

Sprzedałam xxx, gdzie znajdę fakturę/rachunek dla klienta?

W przypadku produktów fizycznych

TY jesteś stroną transakcji dla klienta i TY musisz wystawić dokument potwierdzający sprzedaż. Jaki? Fakturę czy rachunek, a może paragon?

Z wielu względów nie warto kombinować. Każdorazowe wystawienie faktury, nawet gdy nie jest to bezwzględnie konieczne według polskich przepisów podatkowych, pozwala Ci czuć się bezpiecznie w kwestiach celnych. Wysyłając sprzedane produkty każdorazowo z fakturą ograniczasz ryzyko przetrzymywania przesyłek na cle, dodatkowych opłat, czy wręcz zwrotu przesyłki. Nie ma żadnych korzyści z zastępowania faktur paragonami czy rachunkami. Także, gdy prowadzisz działalność nierejestrowaną.

Podsumowanie: Po każdej sprzedaży produktu fizycznego wystawiasz fakturę ze stawką VAT uzależnioną od:

  • Twojego statusu podatnika VAT w kraju i Twojej skali sprzedaży;
  • kraju nabywcy;
  • dokonania (lub nie) odprawy celnej.

Dodatkowe informacje tutaj:

W przypadku produktów cyfrowych

TY jesteś stroną transakcji, ale po drugiej stronie nie jest klient, a pośredniczące między nim a Tobą Etsy. Fakturę sprzedażową nadal wystawiasz Ty, ale rządzi się ona nieco innymi prawami, bo cała sprzedaż, przez cały miesiąc odbywa się na rzecz jednego podmiotu. Podmiotu zlokalizowanego w Unii Europejskiej co ma też swoje konsekwencje w kształcie faktury.

Podsumowanie: Sprzedaż produktów cyfrowych dokumentujemy wystawieniem raz w miesiącu zbiorczej faktury na rzecz Etsy z adnotacją „Odwrotne obciążenie”.  Przedsiębiorca ma prawo do wystawienia na rzecz danego kontrahenta jednej faktury w walucie obcej, która będzie dokumentować wszystkie zawarte z nim transakcje w danym miesiącu. Fakturę należy wystawić do 15. dnia miesiąca następnego, a następnie przesłać do Etsy na adres fizyczny lub mailem (support@etsy.com). Nie potrzebujesz potwierdzenia odebrania faktury przez Etsy.

W szczegółach omawiałam faktury sprzedażowe w artykule Dokumentacja sprzedaży .

Dowody księgowe – Koszty

W przypadku ponoszenia na rzecz Etsy opłat możesz uzyskać fakturę i uwzględnić te wydatki w kosztach.

Skąd ją pobrać i jak rozliczyć? Szczegóły znajdziesz w artykule Faktura od Etsy

Pamiętaj, że faktura od Etsy z tzw. odwrotnym obciążeniem, czyli VAT od niej powinien być rozliczony w kraju nabywcy, czyli w naszym przypadku tu, w Polsce. Masz ten obowiązek, nawet gdy nie jesteś czynnym płatnikiem VAT w Polsce. Prawidłowe rozliczenie tej faktury wymaga rejestracji do VAT-UE i uzyskania NIP-UE

I co dalej z tym fakturami?

Po przeliczeniu faktur na PLN księgujesz je w stosowanym przez siebie systemie księgowym obok wszystkich innych uzyskanych przez Ciebie faktur sprzedażowych i kosztowych, krajowych i zagranicznych. Na potrzeby podatku dochodowego nie ma osobnych rozliczeń dla Twojej sprzedaży krajowej i dla Etsy. Wszystko razem łączy się w jeden przychód, koszty i w konsekwencji dochód do opodatkowania. Wszystko w jednym systemie, czy używasz Małej Księgowości Rzeczpospolitej, iFirmy czy innego systemu.

Nieco więcej uwagi wymaga prawidłowe rozliczenie VAT od przychodów i kosztów, bo zależy od Twojego statusu oraz skali sprzedaży (w tym do krajów UE i poza nią), ale także te czynności można dla każdego sprzedawcy ułożyć w powtarzalne procedury i jedną checklistę.

Podkreślam to, bo często nawet dla osób już prowadzących działalność gospodarczą, czy NDG, dołożenie rozliczania sprzedaży na Etsy jawi się jak coś niesłychanie skomplikowanego. Tak też często reagują księgowe, które nie mają doświadczenia w rozliczaniu sprzedaży zagranicznej. I owszem, istnieją kwestie, które przy takiej sprzedaży trzeba dodatkowo sprawdzić, czy rozliczyć, ale wciąż, w całości bazuje na wskazanych wyżej dowodach księgowych, czyli fakturach sprzedażowych i fakturze kosztowej od Etsy.