Uwaga, ważne zastrzeżenie na początek:

Rachunek płatniczy tu pokazany obejmuje wyłącznie rozliczenia z Etsy. Nie sumuje i nie prezentuje przychodów z transakcji, które zostały opłacone przez klientów przez odrębny PayPal, choć rejestruje koszty tych transakcji (prowizja od sprzedaży, przewalutowanie) oraz podatki do odprowadzenia wynikające z tych transakcji.

Błędem jest zatem odnoszenie prezentowanych tam kosztów do przychodów, kalkulacja taka jest nieprawidłowa, a bywa wykorzystywana do osądów „jak drogie jest Etsy” (o ile masz wpływy na PayPal).

Uważam to za jedną z największych wad tego rozwiązania. Brak na Etsy prezentacji całości sprzedaży z całością kosztów (chyba, że sprzedajesz wyłącznie z wykorzystaniem Etsy Payments). Całość przychodów w okresie można ew. wziąć ze statystyk.

Ponadto: niezależnie od waluty sklepu, rozliczenia prezentowane (i faktycznie rozliczane) są w EUR. Niestety nie są znane kursy, po jakich przeliczane są poszczególne transakcje, ani nie jest możliwe uzyskanie zestawień i faktur w dowolnej walucie, np. walucie sklepu jJeśli jest nią USD czy PLN.

Rachunek płatniczy na Etsy – saldo

Pierwsza tabela Rachunku prezentuje salda rachunku.

Po lewej stronie znajduje się kwota do zapłaty na rzecz Etsy. Przy obecnym systemie rozliczeń saldo do zapłaty występuje tylko, gdy nie masz sprzedaży lub sprzedaż przez Etsy Payments jest za mała, aby pokryć koszty (bo np. 90% sprzedaży zrealizowano przez PayPal, a koszty w całości są wykazane tutaj). Poprzez skrót „Aktualizuj ustawienia rozliczania” lub ścieżkę Finanse à Ustawienia płatności à Rozliczenia, możesz przejść do miejsca, gdzie dodasz/zmienisz kartę kredytową służącą do rozliczeń.

Na dziś nie ma możliwości płacenia kosztów Etsy inaczej niż z salda przychodów lub kartą kredytową. W szczególności nie możesz ustawić płatności z PayPal (co kiedyś było możliwe) lub przelewem z Twojego konta bankowego.

Po prawej stronie znajduje się kwota do wypłaty na Twoją rzecz (częstotliwość wypłat i rachunek, na który pójdzie przelew) ustalasz odrębnie w zakładce Finanse –> Ustawienia płatności –> Metoda płatności –> Harmonogram wpłat. Prowadzi tam też skrót widoczny poniżej kwoty („Aktualizuj”). 

Rachunek płatniczy na Etsy – zestawienie aktywności

Kolejna tabela prezentuje kolejno wszystkie ruchy na Rachunku płatniczym. Świadomie używam tego sformułowania ze względu na nie wykazywanie tu przychodów idących na PayPal.

Kolejno mamy kolumny:

  • Data – data wydarzenia
  • Typ – Oferta (wystawienie), Sprzedaż (ktoś kupił, mamy wpływ i koszt realizacji płatnosci), Transakcja (prowizja od sprzedaży), Marketing (koszty płatnych form reklamy, VAT (nie u wszystkich wystąpi, zasadniczo dotyczy sprzedaży produktów cyfrowych na rzecz klientów z EU), Podatek (przy sprzedaży do klientów z lokalizacji objętych dodatkowymi podatkami, np. stanowymi podatkami typu sales tax)
  • Opis – Opis wydarzenia. Zależnie od jego typu znaleźc tu można link do oferty, potwierdzenia transakcji, profilu klienta, możliwości zwrotu wpłaconej przez klienta kwoty.
  • Kwota – Kwota wpływu
  • Opłata i podatek – zgodnie z tytułem zawiera opłaty za przeprowadzenie transakcji przez Etsy Payments oraz podatki
  • Netto – Kwota pomniejszona o Opłaty i podatki
  • Saldo Rachunku (narastająco po każdym ruchu na rachunku)

 

Zwróć uwagę, że pojedyncza sprzedaż w Twoim sklepie może być rozpisana aż w 3 wierszach: jako sprzedaż (wpływa kwota, płacisz podatki i opłaty) jako transakcja (koszty prowizji) i potem jako odnowienie oferty (jeśli masz to ustawione, przy powtarzalnych przedmiotach).

Jeśli transakcja została opłacona przez odrębny Paypal, to znajdziemy w rozliczeniach tylko wiersze dotyczące Transakcji (prowizja od sprzedaży) oraz ew, odnowienia oferty (Oferta).

 

Rachunek płatniczy na Etsy – zestawienie kosztów

Kolejnym elementem rachunku jest zestawienie kosztów za dany okres w podziale na wspomniane wcześniej typy:

Pamiętajcie, aby nie porównywać tych kwot, jeśli część sprzedaży jest realizowana przez osobny PayPal.

Rachunek płatniczy na Etsy – Podsumowania

Poniżej , w nazwie bieżącego miesiąca, mamy link do tych samych zestawień za ten miesiąc niemalże w tej samej formie (występuje tam dodatkowa opcja pobrania danych o czym dalej).

Jeszcze niżej znajduje się link: „Wyświetl wszystkie podsumowania miesięczne”. Po jego rozwinięciu otrzymujemy dostęp do zestawień z poprzednich (zakończonych) miesięcy. Dokładnie w takiej samej formie jak omówiona powyżej.

Tam też, w części zatytułowanej „Cała aktywność w okresie”, po prawej stronie znaleźć można przycisk przetłumaczony myląco „Deklaracja VAT”, przez który pobiera się fakturę za koszty zapłacone na rzecz Etsy:

Czy to już jasne?

Rachunek płatniczy na Etsy ma obecnie nieco skomplikowaną formę. Rozbicie transakcji na wiele wierszy nie ułatwia zrozumienia, ile i za co płacimy, jaka jest opłacalność transakcji. Do tego często waluta Rachunku (dla nas EUR) jest inna niż waluta sklepu, co też nie pozwala w prosty sposób analizować poziomu kosztów. Możliwość pobrania danych do pliku pozwala prowadzić własne obliczenia, uwzględniające całość  przychodów.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zadaj je pod artykułem lub przyjdź na grupę FB i zadaj je właśnie tam.

Poprzednie artykuły z cyklu:

Tytuły opłat na Etsy
Rachunek płatniczy na Etsy