Jak już Etsy CEO Josh Silverman do nas przemawia to można spodziewać się wszystkiego! Link do nagrania i transkrypcji dostępny jest w zapleczu każdego sklepu, możesz też zobaczyć tutaj.

W skrócie:

Nastąpią zmiany w zakresie polityki Etsy. Te aktualizacje mają z założenia na celu zwiększenie przejrzystości i wsparcia dla sprzedawców, zapewniając, że Etsy pozostanie najlepszą platformą do prezentowania wytworów kreatywnej społeczności sprzedawców.

 • Zaangażowanie Etsy w kreatywność: Etsy chce doceniać kreatywność i ekspresję siebie, łącząc miliony kupujących z wyjątkowymi, ręcznie wykonanymi i spersonalizowanymi przedmiotami.
 • Inwestycje w rozwój: Zwiększone zasoby w zakresie obsługi klienta, rozwoju produktów i działań egzekucyjnych w celu utrzymania udziału w rynku.
 • Nowe standardy kreatywności: Wyjaśnia dozwolone przedmioty na Etsy, kładąc nacisk na ludzkie zaangażowanie w procesy twórcze. Żadnych nowych zabronionych przedmiotów; po prostu jaśniejsza polityka.
 • Precyzyjne określanie stopnia zaangażowania sprzedawcy w tworzenie przedmiotu: Nowe szczegóły dotyczące przedmiotów na aukcjach pokazują, czy przedmioty są wykonane, zaprojektowane, pozyskane lub ręcznie wybrane przez sprzedawcę.
 • Ujawnienie sprzedawcom zasad dotyczących wyszukiwania: dostarczanie im praktycznych wskazówek w celu poprawy widoczności ofert na podstawie sygnałów jakościowych.
 • Kampania marketingowa: wyróżnianie sprzedawców za pośrednictwem telewizji, billboardów i mediów społecznościowych w celu podkreślenia ich wyjątkowego wkładu.
 • Programy dla sprzedawców: wirtualna konferencja Etsy Up (wrzesień); Etsy Design Awards (lipiec).
 • Opinie i zaangażowanie: zachęcanie sprzedawców do wyrażania opinii na temat ostatnich aktualizacji i premier w celu ulepszenia doświadczenia Etsy.

Tyle deklaracje, bywały różne, nie zawsze spełniane. Skupmy się na faktach. Pierwszą zmianą, która poszła za tym wystąpieniem jest zmiana w wystawianiu ofert i konieczność określenia, w jakim stopniu jesteś twórcą produktu.

Trzeba wybrać, że produkt jest:

———

Made by: Items in the “Made by a seller” policy category. Physical items crafted, altered, or assembled by a seller, by hand or using tools they own (e.g., a 3D printer or Cricut machine). 

———

Designed by: Items in the “Designed by a seller” policy category—along with items buyers can personalize and print on demand (in the “Sourced by a seller” policy). Original designs by a seller (or seller-prompted AI art) offered as a digital download or produced/printed by a third-party.

 ———

Sourced by: Items in the “Sourced by a seller” policy category—with the exception of items buyers can personalize and print on demand. (See “Designed by” in the bullet above.) Note that craft and party supplies have an additional descriptor, too. Items that enable buyer creativity, such as craft supplies, party decorations, and items buyers can personalize and print on demand

 ———

Handpicked by: Items in the “Handpicked by a seller” policy category. Note that vintage items also have a second vintage descriptor, including the year of origin. Vintage items, items from nature, and certain collections of items selected/curated by a seller.

———

Wykonane przez: Przedmioty z kategorii „Wykonane przez sprzedawcę”. Przedmioty fizyczne wykonane, zmienione lub zmontowane przez sprzedawcę, ręcznie lub przy użyciu narzędzi, które posiada (np. drukarki 3D lub maszyny Cricut).

———

Zaprojektowane przez: Przedmioty z kategorii „Zaprojektowane przez sprzedawcę” — wraz z przedmiotami, które kupujący mogą personalizować i drukować na żądanie (w ramach zasad „Pochodzące od sprzedawcy”). Oryginalne projekty sprzedawcy (lub sztuczna inteligencja zlecona przez sprzedawcę) oferowane jako cyfrowe pobranie lub produkowane/drukowane przez stronę trzecią.

———

Pochodzące od: Przedmioty z kategorii „Pochodzące od sprzedawcy” — z wyjątkiem przedmiotów, które kupujący mogą personalizować i drukować na żądanie. (Zobacz „Zaprojektowane przez” w punkcie powyżej). Należy pamiętać, że artykuły do ​​DIY i imprez mają również dodatkowy opis. Przedmioty umożliwiające kupującym kreatywność, takie jak materiały rzemieślnicze, dekoracje imprezowe i przedmioty, które kupujący mogą personalizować i drukować na żądanie

———

Wybrane przez: Przedmioty w kategorii zasad „Wybrane przez sprzedawcę”. Należy pamiętać, że przedmioty vintage mają również drugi deskryptor vintage, w tym rok pochodzenia. Przedmioty vintage, przedmioty z natury i niektóre kolekcje przedmiotów wybranych przez sprzedawcę.

Nowe oznaczenia pojawiły się już w ofertach:

Trzeba też wypowiedzieć się, co do używanych narzędzi:

What tools are used to make this item? 

Select all that apply:

 • Handheld or hand-guided tools – Examples: sewing needles, paintbrush, sewing machine, table saw, etc.
 • Computerized tools or machines – Examples: laser printer, computerized embroidery machine, Cricut machine, CNC machine, 3D printer, etc.
 • An AI generator – Examples: Midjourney, DALL-E, Canva AI, Chat-GPT, etc.
 • None, I don’t use tools.

 Jakie narzędzia są używane do wykonania tego przedmiotu?

Zaznacz wszystkie właściwe:

 • Narzędzia ręczne lub sterowane ręcznie — Przykłady: igły do ​​szycia, pędzel, maszyna do szycia, piła stołowa itp.
 • Narzędzia lub maszyny komputerowe — Przykłady: drukarka laserowa, komputerowa maszyna do haftu, maszyna Cricut, maszyna CNC, drukarka 3D itp.
 • Generator AI — Przykłady: Midjourney, DALL-E, Canva AI, Chat-GPT itp.
 • Brak, nie używam narzędzi.

Oznaczenie konkretnej opcji jest obowiązkowe, nie da się opublikować oferty bez wyboru tych opcji.