Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana, NDG) to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, samodzielnie (nie w spółce, wykluczona jest również spółka cywilna), której przychód nie przekracza poziomu określonego w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, czyli

której przychód z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2021 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł miesięcznie, zatem limit przychodów w NDG wynosi

1400 zł miesięcznie.

O czym trzeba wiedzieć dodatkowo, gdy określamy czy przekraczamy limit przychodów dla działalności nierejestrowanej?

 • Sformułowanie „w żadnym miesiącu” powoduje złudzenie, że może być mowa o średniej, przeciętnej kwocie przychodów miesięcznie w ciągu roku. Nie, to sformułowanie należy rozumieć, że dochód nie może przekroczyć tego limitu w miesiącu rozpoczęcia i w kolejnym, następnym itd. W żadnym z miesięcy, w których trakcie chcesz rozliczać się w ramach NDG.
 • Ustawa mówi o przychodzie „należnym”. Nie zawsze moment powstania tego przychodu pokrywa się z momentem wpłaty przez klienta. Brak wpłaty nie oznacza braku przychodu.  Najczęściej przyjmuje się, że przychód należny powstaje z datą najwcześniejszego zdarzenia spośród zdarzeń:
  • wykonania usługi lub wysyłki towaru (nawet jeśli termin zapłaty lub faktury jest późniejszy),
  • otrzymania płatności (nawet jeśli termin wykonania / wysyłki jest późniejszy),
  • wystawienia faktury (nawet jeśli termin wykonania / wysyłki i /lub zapłaty jest późniejszy).

 • Jeśli jesteś czynnym płatnikiem podatku VAT (rzadka sytuacja na NDG, ale zdarza się, w e-booku „NDG na Etsy i nie tylko” omawiam tę kwestię szczegółowo) to kwota limitu jest kwotą przychodu brutto.
 • Do przychodu zalicza się całość kwot uzyskanych od klienta po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Całość kwot oznacza, że do przychodu wlicza się również koszt wysyłki.
 • Można przy prowadzeniu NDG uzyskiwać przychody z innych tytułów: z etatu, emerytury/renty, najmu itd. (choć zawsze dowiedz się, czy prowadzenie NDG nie koliduje z tytułami uzyskania tych przychodów, w szczególności gdy są to świadczenia socjalne, społeczne) i te dochody nie są uwzględniane we wskazanym limicie. Możesz zarabiać na etacie 5000 zł miesięcznie i wciąż masz do wykorzystania 1400 zł limitu przychodów w ramach NDG.

Jakie pytania dotyczące limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej pojawiają się w kontekście Etsy?

Czy mogę prowadzić dwa sklepy na Etsy w ramach NDG?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Tak, można, ale do kwoty miesięcznego limitu przychodu należnego. Możesz mieć nawet więcej sklepów na Etsy oraz sklepów w innych kanałach. Możesz będąc na NDG sprzedawać i na Etsy i w polskich galeriach i na własnej stronie internetowej i przez priv na Instagramie. Wszystko to możesz robić jednocześnie, ale w ramach jednej NDG, czyli jednego miesięcznego limitu przychodów. Suma przychodów należnych musi być niższa niż 1400 zł miesięcznie (w 2021 r.) jeśli chcesz nadal rozliczać się z NDG i nie być zobowiązanym do zarejestrowania działalności gospodarczej.

Czy można prowadzić sklep na Etsy w dwie osoby i wykorzystywać dwa limity?

Powiedzmy sobie szczerze, limit jest niski, zwłaszcza że w przypadku sprzedaży na Etsy koszty wysyłki mogą być wysoki i stanowić znaczną część wpływów. Ale:

 • Sklep na Etsy jest zawsze zarejestrowany na jedną osobę / jeden podmiot. Zgodnie z regulaminem Etsy musisz być wytwórcą lub co najmniej pomysłodawcą / projektantem sprzedawanych rzeczy. Jeśli sklep na Etsy jest zarejestrowany na spółkę, to w ramach spółki nie można prowadzić NDG (patrz Działalność nierejestrowana – zasady a wymogi Etsy).
 • Nawet jeśli sklep jest zarejestrowany na jedną osobę to sprzedaż wyrobów dwóch osób jest niezgodna z regulaminem Etsy (co do zasady).
 • Nawet jeśli będziesz sprzedawać w jednym sklepie wyroby dwóch osób to każda z nich, jeśli chce prowadzić NDG, musi rozliczyć się przed polskim fiskusem samodzielnie i w ramach pojedynczego limitu.

Czy prowadząc NDG można prowadzić sprzedaż na zasadzie dropshippingu? Na Etsy i poza Etsy?

Nie ma do tego przeszkód prawnych, ale zdecydowana większość podmiotów oferujących usługę wysyłki w Twoim imieniu współpracuje jedynie z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i spółkami. Jeśli jednak znajdziesz partnera – możesz to robić.

Artykuł powstał w trakcie pracy nad e-bookiem "NDG na Etsy i nie tylko. Legalna sprzedaż bez działalności gospodarczej" i już po jego publikacji, na podstawie pytań osób rozważających lub prowadzących NDG. Wszystkie tematy wskazane wyżej są szczegółowo w nim omówione, na podstawie przepisów i praktyki, w formie opisowej oraz w formie odpowiedzi na konkretne, rzeczywiste pytania padające w grupach na FB oraz na Instagramie.

E-book jest już dostępny TUTAJ.

 

Zapisz się na listę zainteresowanych tematyką NDG, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych artykułach z tej serii!