Sprzedaż produktów oraz usług na Etsy wiąże się z różnymi obowiązkami podatkowymi. Postanowiłam zebrać je dla was w jednym miejscu. Jeśli i ty zajmujesz się sprzedażą na portalu Etsy – dowiedz się co jest twoim obowiązkiem i na co zwracać uwagę, aby uniknąć błędów. Zapraszam do lektury pierwszego wpisu poświęconego fakturom od Etsy.

Skąd pobrać fakturę od Etsy?

Fakturę od Etsy (dokumentującą Twoje koszty poniesione na rzecz Etsy) pobierzesz z zaplecza sklepu:

Finances –> Payment Account –> w sekcji Monthly Statements wybierz See all monthly statements –> kliknij wybrany miesiąc –> Zjedź do sekcji VAT reporting –> Kliknij przycisk  „VAT statement” –> zapisz plik w wybranym miejscu na dysku.

(Finanse –> Rachunek płatniczy –> Podsumowania miesięczne –> kliknij wybrany miesiąc –> Obowiązki sprawozdawcze w zakresie VAT –> Deklaracja VAT). 

Co zawiera faktura?

Dla wielu osób niepokojący jest fakt, że faktura wygląda inaczej niż według wymogów polskiego prawa. W innych systemach podatkowych tak może być, co nie znaczy, że nie jest ona ważnym dowodem księgowym. Każdy wystawia faktury według zasad obowiązujących w jego kraju. Etsy nie jest polską firmą, dlatego nie musi wystawiać faktur według polskich zasad.

W górnej części znajdziesz swoje dane (dane nabywcy) oraz okres, jaki obejmuje faktura:

Następnie wyszczególnione są tytuły opłat, które ponosiłeś w danym okresie na rzecz Etsy. Dla różnych sklepów tytuły te mogą być różne, zależnie od tego, z jakich usług Etsy korzystasz. Przykładowo spójrz na tytuły z dwóch moich faktur z dwóch różnych miesięcy:

Podstawowe tytuły opłat to:

  • Transaction Fees – prowizja za sprzedaż;
  • Advertising Fees (dawniej osobno Promoted Listings Fees, Processing Fees) – opłata za usługi reklamowe;
  • Processing Fees – opłata za przetworzenie płatności;
  • Listing Fees – opłaty za wystawienie ofert;
  • Etsy Subscription Plan fees – opłata za płatny plan;
  • Inne, zależnie od Twojej sytuacji (w USA np. Shipping Labels itd.).

Więcej o tytułach opłat poczytasz tutaj: TYTUŁY OPŁAT NA ETSY.

Dopiero w dolnej części, w stopce jest informacja o wystawcy faktury (mimo tego, że Etsy jest zasadniczo firmą amerykańską, to europejskich sprzedawców obsługuje, w tym wystawia faktury) oddział Irlandzki Etsy) oraz o tym, że jest to faktura podlegająca tzw. odwrotnemu obciążeniu:

Co to jest odwrotne obciążenie?

W prowadzonej działalności gospodarczej polscy przedsiębiorcy (usługobiorcy) nabywają usługi od zagranicznych kontrahentów (usługodawców). Mamy wtedy do czynienia z importem usług, do rozliczenia,  którego zobowiązany jest usługobiorca – czyli polski przedsiębiorca, w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge mechanism).

Mechanizm ten stanowi wyjątek od ogólnej zasady, zgodnie z którą podmiotem zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia VAT jest sprzedawca (usługodawca).

Tak po ludzku, taki układ jest dla nas korzystny, jeżeli jesteśmy podatnikami VAT czynnymi. Nie ponosimy większych opłat z tytułu VAT, by je potem odliczyć, nie trzeba angażować środków finansowych na zapłacenie ceny z podatkiem VAT. Cała operacja rozliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług (czyli importu usług) odbywa się wyłącznie „na papierze”, księgowo.

W mniej korzystnej sytuacji znajdują się polscy sprzedawcy, którzy nie są podatkami VAT czynnymi. Takie osoby będą musiały w odmienny sposób rozliczyć import usług tj.:

  • naliczyć VAT od faktury z Etsy (według stawki 23%);
  • wpłacić tak naliczony VAT do swojego urzędu skarbowego tytułem VAT-9M;
  • złożyć deklarację VAT-9M;

Warto pamiętać, że brak adnotacji o „odwrotnym obciążeniu” na zagranicznej fakturze, nie zwalnia polskiego nabywcy z prawidłowego rozliczenia transakcji. Oznacza to, że polski nabywca wykazuje i rozlicza import usług zgodnie z polskimi przepisami (nawet pomimo braku adnotacji „odwrotne obciążenie”).

Dlaczego faktura z Etsy nie zawiera danych mojej firmy i jak to zmienić?

Dość często zdarza się, ze faktura z Etsy nie zawiera właściwych danych, zamiast danych firmy zawiera miks danych ze sklepu, z karty kredytowej.

Sprawdź, co masz podane w ustawieniach sklepu w sekcji:

Finances –> Taxpayer ID

(Finanse –> Identyfikator podatnika)

Tam też należy uzupełnić nr NIP, aby być traktowanym jako przedsiębiorca i otrzymywać fakturę bez VAT. Pamiętaj, aby przed numerem NIP zamieścić przedrostek PL (np. PL 8110743404).

Jeśli mimo prawidłowych danych w tym miejscu, na twoich fakturach pojawiają się nieprawidłowe dane, musisz skontaktować się z supportem Etsy.

Etsy dolicza VAT do mojej faktury!

Może się tak zdarzyć, jeżeli posiadasz nieprawidłowo ustawione dane firmowe na swoim koncie, np. nie podałeś swojego numeru NIP do transakcji unijnych. Pamiętaj, że jeżeli korzystasz z Etsy jako przedsiębiorca, powinieneś otrzymać fakturę bez wykazanego podatku VAT.

Jak i kiedy zaksięgować fakturę Etsy do firmowych kosztów?

Jeżeli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz korzystasz z uproszczonego (kasowego) systemu ewidencji kosztów – wartość usług Etsy księgujesz w kolumnie 13 KPIR w dacie wystawienia faktury.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zapisów w księdze dokonuje się w złotówkach, dlatego fakturę musisz odpowiednio przeliczyć. Fakturę Etsy przeliczasz na złotówki według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (czyli wystawienia faktury).

Różnice kursowe

Transakcje w walutach prowadzą również do powstania różnic kursowych. Różnice kursowe to kwoty wynikające ze zmian kursów walut. Jeżeli w czasie pomiędzy wystawieniem faktury a płatnością za nią zmieniły się kursy walut (co jest właściwie regułą), powstają różnice kursowe.

Podatek u źródła

Jeżeli korzystasz z płatnych usług reklamowych na Etsy (pozycje na fakturze: Advertising Fees/Promoted Listings Fees/Processing Fees), to wystąpi u ciebie tzw. podatek u źródła. Płacąc za usługi reklamowe Etsy, sprawiasz, że Etsy osiąga przychody na terytorium Polski. Prowadzi to do powstania dodatkowego obowiązku podatkowego tzw. podatku u źródła (Art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Co powinieneś zrobić? Stajesz się płatnikiem podatku i powinieneś odprowadzić podatek (według stawki 20%) do urzędu skarbowego, zamiast Etsy.  Chyba że posiadasz certyfikat rezydencji podatkowej od Etsy.  Co istotne, musisz złożyć formularz IFT-2R nawet jeżeli podatek u źródła nie został przez ciebie pobrany.

Faktura z Etsy – jak ją prawidłowo przechowywać?

Fakturę od Etsy otrzymujesz jedynie w wersji elektronicznej. To, w jakiej formie będziesz przechowywał fakturę z Etsy, zależy od ciebie. Możesz wybrać wyłącznie archiwizację elektroniczną lub pobrać fakturę na dysk i wydrukować. Pamiętaj jednak, że zgodnie z art. 106m ustawy o VAT jesteś zobowiązany do określenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności elektronicznej faktury.

Fakturę z Etsy, związaną z obliczeniem wysokości zobowiązania podatkowego, przechowujesz do czasu upływu terminu przedawnienia tego zobowiązania. Przedawnienie następuje po pięciu latach, które liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Masz pytania dotyczące faktur z Etsy?

Masz pytania dotyczące faktur z Etsy? Daj znać w komentarzu. Postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości!

 

 

 

Artykuł powstał we współpracy z Moniką Salawą – doświadczoną księgową i właścicielką Biura Rachunkowego Solidna Księgowa.

Nazywam się Monika Salawa i od ponad 10 lat zajmuję się księgowością. W swoim Biurze Rachunkowym SolidnaKsięgowa doradzam małym sklepom internetowym jak zmniejszyć podatki oraz prawidłowo rozliczać firmę, tak aby uniknąć problemów z fiskusem. Wiem co to Etsy, PayPal i MOSS. Mogę pomóc również Tobie!

Sprawdź www.solidnaksiegowa.com lub Facebook