Pytanie, czy trzeba mieć działalność gospodarczą, aby sprzedawać na Etsy można rozpatrywać z dwóch stron:

1. Etsy nie wymaga i nie sprawdza, czy sprzedawca prowadzi sformalizowaną działalność gospodarczą. 

Etsy nie wymaga od sprzedawców dokumentów potwierdzających  rejestrację działalności gospodarczej w żadnej formie. Zaznacza jednak w regulaminie, że sprzedawcy są odpowiedzialni za odprowadzanie właściwych podatków:

Sellers are responsible for collecting and remitting tax on their sales, where applicable. If you’re required to charge VAT, GST, or other applicable taxes on the items you sell, it is your responsibility to consider these applicable taxes when pricing your items on Etsy.

In cases where physical goods are shipped cross-border between countries or states, please be aware that there may be additional duties and taxes that may apply. This will be the responsibility of the buyer to pay, unless otherwise stated.”

2. Prowadzenie sklepu to działalność gospodarcza w świetle polskiego prawa

Działalność gospodarcza – według przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku jest to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Mamy zatem 3 czynniki, które powodują rozpoznanie aktywności jako działalności gospodarczej:

  • czynność zarobkowa,
  • wykonywana w sposób zorganizowany (platforma, sklep),
  • wykonywana w sposób ciągły (nie jednorazowy i nie od przypadku do przypadku).

Niezależnie od  rodzaju sprzedawanych produktów, prowadzenie sklepu na Etsy, (zresztą każdego sklepu internetowego), wypełnia definicję działalności gospodarczej.

Czy oznacza to, że trzeba od początku sprzedaży na Etsy zarejestrować działalność gospodarczą?

Nie. Mamy od blisko dwóch lat rozwiązanie pośrednie – działalność nierejestrową / nierejestrowaną.

Działalność nierejestrowa, zwana też działalnością nierejestrowaną, działalnością nieewidencjonowaną została wprowadzona ustawą Prawo przedsiębiorców, która funkcjonuje od 30 kwietnia 2018 r. Polega ona na prowadzeniu działalności gospodarczej bez formalnej rejestracji firmy.

Działalność nierejestrowana to działalność:

  • wykonywana przez osobę fizyczną, samodzielnie (nie w spółce),
  • której przychód z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 roku, próg dla działalności nierejestrowanej wyniesie 1300 zł przychodu (w 2019 roku było to 1125 zł).
  • która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia takiej działalności również przez osoby, które zakończyły działalność wcześniej niż 12 miesięcy przez wejściem w życie przepisów prawa przedsiębiorców (działalność nierejestrowaną mogą zatem podjąć te osoby, które zamknęły poprzednią firmę przed 30.04.2017 r.).

Warunki muszą być spełnione łącznie. 

Sprzedaż prowadzona w ramach działalności nierejestrowanej nie może wymagać uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji.

Zamiaru prowadzenia działalności nierejestrowanej nie trzeba nigdzie zgłaszać. Nie ma również obowiązku rejestrowania się w ZUS i  CEIDG.

UWAGA! Nawet jednorazowe (w jednym miesiącu) przekroczenie progu oznacza OBOWIĄZEK zarejestrowania zwykłej działalności gospodarczej, ze wszystkimi jej konsekwencjami.

Więcej o kwestiach księgowych w kontekście prowadzenia oraz rozliczania sprzedaży na Etsy znajdziesz w innych artykułach tematycznych:

Faktura od Etsy

Obowiązki sprawozdawcze sprzedawcy na Etsy

Faktura czy rachunek? Obowiązki sprawozdawcze sprzedawcy na Etsy

Księgowość dla sklepu na Etsy - samodzielnie czy z księgową?